Projekt Sprawne Miasto

"Sprawne Miasto" to darmowa platforma umożliwiająca zgłaszanie usterek infrastruktury publicznej na obszarze współpracujących gmin na terenie Polski. Posiadamy stronę internetową, jak i również aplikację mobilną. Celem projektu jest usprawnienie komunikacji między mieszkańcami a samorządami.

O
Projekt CyberInfo

CyberInfo jest to projekt, który ma na celu uświadomienie społeczeństwa, jak poważnym problem w współczesnych czasach jest dezinformacja, wyłudzanie danych osobowych.

Uczniowskie Koło Informatyczne

Uczniowskie Koło Informatyczne to grupa ambitnych uczniów z całej Polski, których łączy pasja rozwijania swoich zainteresowań dziedziną IT. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni, w której każdy będzie mógł zapoznać się z nowymi wspierać kreatywnośc członków Koła poprzez tworzenie różnych projektów technologicznych. Realizujemy także warsztaty dostępne dla każdego zainteresowanego, na których eksperci oraz osoby z doświadczeniem zawodowym edukują młodych ludzi w rozmaitych dziedzinach informatyki.

Projekt InnHub

InnHub to ogólnodostępna platforma, która zrzesza osoby należące do kół naukowych i technicznych działających w szkołach średnich i uczelniach wyższych w całej Polsce. Koła w platformie są sklasyfikowane według tematyki i regionu ich działań, co ułatwia osobom chcącym zaangażować się w działalnośc naukową znalezienie organizacji idealnie dopasowanej do swoich potrzeb, przy pomocy wbudowanej w platformie wyszukiwarki. Dodatkowo, w specjalnej sekcji na platformie, koła mogą wystawiać oferty współpracy, w których będą informować jakich młodych specjalistów obecnie poszukują i co mogą zaoferować w zamian za taką współpracę.

Projekt Zdajto

Projekt Zdajto to intuicyjna aplikacja mobilna, która pomaga przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. Projekt został wyróżniony mianem najlepszego projektu w województwie Wielkopolskim w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Z aplikacji korzysta już blisko 20 tysięcy uczniów

Olimpijskie Koło Informatyczne

Modernizacja strony internetowej oraz tworzenie grafik dla Fundacji Edukacyjnej Olimpijskie Koło Informatyczne.

Projekt SchronMap

Projekt SchronMap to platforma oraz aplikacja mobilna, za pomocą której możesz znaleźć najbliższy schron w razie niebezpieczeństwa. Ponadto na platformie znajdziesz poradnik co zabarać w razie zagrożenia atomowego.

Projekt Ścieżka Wiedzy

Projekt "Ścieżka Wiedzy" to platforma edukacyjna, poprzez którą użytkownik będzie mógł znaleźć uporządkowane materiały edukacyjne, tworzone zgodnie z programem nauczania na poziomie szkoły średniej i podstawowej. Platforma ta będzie pozwalała na samodzielne przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów.