Polityka prywatności strony internetowej mateuszlojewski.pl

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z korzystaniem ze strony internetowej mateuszlojewski.pl („Strona Internetowa”).

2.Niniejsza Polityka Prywatności stanowi część regulaminu („Regulamin”) korzystania ze Strony Internetowej mateuszlojewski.pl

3.Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

§ 2.

Dane osobowe

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz Łojewski. Podane dane w ramach Strony internetowej jest dobrowolne.

2.Strona internetowa może przetwarzać dane osobowe:

3.Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych określonych powyżej narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych: mateuszlojewski56@gmail.com. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do odpowiedzi w ciągu 14 dni roboczych.

§ 3.

Pozostałe zapisy

1.Na Stronie internetowej mogą znajdować się linki do innych witryn, które nie stanowią własności Mateusza Łojewskiego ani nie są przez nie nadzorowane. Informujemy, że Mateusz Łojewski nie ponosi odpowiedzialności za inne strony internetowe ani za ich praktyki związane z ochroną prywatności.

2.Administrator Strony Internetowej zastrzega sobie prawo do ujawnienia gromadzonych informacji, jeśli działanie to jest wymagane lub zgodne z prawem, np. w celu wywiązania się z wyroku sądowego, ochrony praw Strony Internetowej Mateusz Łojewski, a także w odpowiedzi na wezwanie organów rządowych.W celu uzyskania więcej informacji na temat niniejszej Polityki Prywatności lub w jakichkolwiek sprawie mającej związek z prawami użytkownika i danymi osobowymi, należy wysłać wiadomość e-mail na adres mateuszlojewski56@gmail.comOstatnia aktualizacja: 31.07.2023r.